Hàm MID trong Excel và những điều cơ bản cần biết

Admin

Nếu bạn muốn cắt chuỗi trong Excel mà chưa biết sử dụng hàm MID thế nào cho hiệu quả thì hãy xem ngay bài viết dưới đây nhé!

​Hàm MID trong Excel

​Hàm MID

Hàm MID sử dụng trong bảng tính Excel có mục đích để cắt chuỗi ký tự ở giữa chuỗi ký tự cho trước. Điều kiện được xác định bắt đầu bàng vị trí bạn chỉ định và số lượng ký tự theo ý của bạn. 

Hàm MID sử dụng trong bảng tính Excel có công thức như sau:  

=MID(text,m,n)

Trong đó:

text: Là chuỗi ký tự.

m: Vị trí đầu tiên cần cắt trong chuỗi ký tự.

n: Số ký tự cần cắt trong chuỗi ký tự.

Lưu ý:

Hàm MID trả giá trị rỗng khi giá trị m lớn hơn độ dài chuỗi ký tự 

Lưu ý: Hàm MID, MIDB có thể dùng cho các loại ngôn ngữ khác nhau:

Một số ứng dụng của hàm MID

Cách xuất họ và tên với hàm MID

Đầu tiên bạn dùng hàm SEARCH để tìm kiếm vị trí dấu cách. Sau đó, tiến hành tách chuỗi bằng hàm MID như sau: 

=MID(A2,1,SEARCH(” “,A2)-1)

ứng dụng của hàm MID

Xem thêm: Hàm SUMIF là gì? Những lưu ý cơ bản khi sử dụng hàm SUMIF

Cách trích xuất chuỗi ký tự nằm giữa hai dấu cách

Tương tự như tách họ tên, chúng ta sử dụng hàm SEARCH để xác định vị trí của dấu cách đầu tiên. Tiếp đó, bạn có thể xác định vị trí của khoảng cách thứ 2 bằng cách nhập: SEARCH(” “,A2,SEARCH(” “,A2)+1)

Sau đó trừ đi vị trí 2 khoảng không của 2 dấu cách bằng cú pháp SEARCH (” “, A2, SEARCH (” “,A2)+1) – SEARCH (” “,A2)

 Kết hợp những công thức trên, ta được công thức:

 =MID(A2, SEARCH(” “,A2)+1, SEARCH (” “, A2, SEARCH (” “,A2)+1) – SEARCH (” “,A2)-1)

Cách tách chữ từ vị trí ngẫu nhiên

Có một công thức chung để tách chữ từ vị trí bất kỳ như nhau:

=TRIM(MID(SUBSTITUTE(string,” “,REPT(” “,LEN(string))), (N-1)*LEN(string)+1, LEN(string))) 

Trong đó:

String: Chuỗi văn bản ban đầu.

N: Số thứ tự của từ cần trích xuất.

LEN – đây là hàm lấy tổng chiều dài của chuỗi văn bản gốc.

REPT – đây là hàm lặp lại một ký tự cụ thể với số lần nhất định.

SUBSTITUTE – thay thế ký tự này bằng một ký tự khác.

TRIM – dùng để loại bỏ dấu cách.

điều cần lưu ý về hàm MID

Những điều điều cần lưu ý về hàm MID

Sử dụng MID trong bảng tính Excel thì bạn cần phải lưu ý những điều sau:

Hàm MID luôn luôn chỉ trả về một chuỗi văn bản ngay cả khi chuỗi văn bản chỉ toàn chữ số. Nếu muốn chuyển đổi đầu ra thành một số thì bạn chỉ có thể kết hợp hàm MId và hàm VALUE.

Nếu m nhỏ hơn 1, công thức tính của hàm MID trả về sẽ bị lỗi #VALUE.

Trên đây là những thông tin cơ bản về hàm MID và cách sử dụng hàm MID, chúc các bạn thành công. 

Chia sẻ: